https://thejrns.org/slot-gacor/https://ijohmn.com/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/http://clc.cet.edu/judi-bola/https://ijorces.org/slot-gacor/https://virtusclean.com/slot-online/https://modernacademy-journal.synceg.net/slot-gacor/https://rumosdainformacao.ivc.br/5unsur3/https://cosy.univrab.ac.id/slot-online/https://staialakbarsurabaya.ac.id/slot-online/https://krti.unesa.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://jurnal.umsu.ac.id/public/http://jurnal.univrab.ac.id/slot-gacor/https://fbs.unj.ac.id/wp-content/slot-gacor/https://jurnal.ikipjember.ac.id/slot-online/https://itbk.ac.id/slot-online/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/judi-online/https://apache1.untad.ac.id/slot-gacor/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://puskesmaspenerokan.batangharikab.go.id/slot-gacor/https://tangguh.batangharikab.go.id/slot-online/https://terang.batangharikab.go.id/slot88/https://umu.edu.lr/togel-online/https://irvingroup.com/sbobet/ BIP Miejskiego Domu Kultury

(2022-06-24)

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację roboty budowlanej pn.: "Przedsionek kultury - modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej".

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1;

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zał. nr 1a;

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 3;

5. Wzór umowy - zał. nr 4;

6. Wzór zobowiązania innych podmiotów - zał. nr 5;

7. Przedmiar robót - zał. nr 6;

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 7;

9. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - zał. nr 8;

10. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania - zał. nr 9;

11. Wykaz robót budowlanych - zał. nr 10;

12. Koncepcja projektowa wnętrza hallu wejściowego - zał. nr 11;

13. Projekt wraz z wymiarami - zał. nr 12;

UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (NR POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE Z6/40033)

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Termin składania ofert: 08.07.2022r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 08.07.2022r. godz. 09:30

(2022-07-05)
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert na: 13.07.2022r. godz. 09:00
Zmiana terminu otwarcia ofert na: 13.07.2022r. godz. 09:30
Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(2022-07-08)

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

(2022-07-11)

Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy

(2022-07-12)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

(2022-07-13)

Informacja z otwarcia ofert 

(2022-07-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(2022-05-17)

Ogłoszenie o zmianie umowy

(2022-09-29)

 

Plan Postępowań na 2022r. 

Plan zamówień publicznych na 2022r. 

 

(2021-12-15)
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek Miejskiego Domu Kultury". 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki: 

1. Formularz oferty - zał. nr 1, wersja edytowalna zał. nr 1

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zał. nr 1a;

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 3;

5. Wzór umowy - zał. nr 4

6.Wykaz dostaw- zał. nr 5, wersja edytowalna zał. nr 5

7. Specyfikacja materiałowa - zał. nr 6;

8. Formularz wyceny zamówienia - zał. nr 7

UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (NR POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE Z5/40033)

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

(2021-12-22)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

(2021-12-23)

Informacja z otwarcia ofert

(2022-01-05)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

(2021-11-24)
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:
"Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla placówek Miejskiego Domu Kultury".

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki: 
1. Formularz oferty - zał. nr 1.1 - Część 1, zał. nr 1.2 - Część 2

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zał. nr 1a;

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 3; 

5. Wzór umowy - zał. nr 4;

6.Wykaz dostaw- zał. nr 5;

7. Specyfikacja materiałowa - zał. nr 6.1 - Część 1, zał. nr 6.2 - Część 2

8. Formularz wyceny zamówienia - zał. nr 7.1 - Część 1, zał. nr 7.2 - Część 2

UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (NR POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE Z4/40033)

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

(2021-11-29)

Wyjaśnienia treści SWZ 

(2021-12-02) UWAGA
Miejski Dom Kultury udostępnia wersję edytowalną załączników. 

1. Formularz oferty - zał. nr 1.1, zał. nr 1.2

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zał. nr 1a

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 3

5. Wykaz dostaw- zał. nr 5

(2021-12-03)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

(2021-12-03)

Informacja z otwarcia ofert

(2021-12-14)

Zawiadomienie o unieważnieniu Części 1 postępowania - Dostawa sprzętu komputerowego 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Części 2 postępowania - Dostawa sprzętu audiowizualnego. 

 

(2021-09-06)
Aktualizacja planu postepowań na 2021 rok. 
Plan zamówień publicznych 06.09.2021r. 

(2021-06-18)
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:
"Dostawa i montaż sprzędu audiowizualnego dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich Bielsko-Biała ul. Żywiecka 302".

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 1a 

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3

5. Wzór umowy - załącznik nr 4

6. Wykaz dostaw - załącznik nr 5

7. Przedmiar - załącznik nr 6

8. Specyfikacja materiałowa - załącznik nr 7

9. Opis instalacji - załącznik nr 8

10. Rzut sali - załącznik nr 9

11. Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 10

UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (NR POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE Z3/40033)

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

(2021-06-24)

Wyjaśnienia treści SWZ

(2021-06-28)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

(2021-06-28)

Informacja z otwarcia ofert

(2021-07-13)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

(2021-05-21)

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację ROBOTY BUDOWLANEJ pn.:
"Wymiana podłogi parkietowej w sali widowiskowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 17".

Do pobrania materiały związane z przetargiem: 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Oferta

Załącznik nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania innych podmiotów

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót

Załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 10 - Wykaz robót budowlanych

UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (NR POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE Z2/40033)

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade, dostępnej pod adresem internetowym:
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

(2021-05-27)

Wyjaśnienie treści SWZ 1

(2021-06-08)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

(2021-06-08)

Informacja z otwarcia ofert

(2021-06-10)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Plan Postępowań na 2021r. 

Plan zamówień publicznych na 2021r.

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

Dostawę i montaż systemu nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz elementów sceny do Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej 
(2020-08-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Złożone oferty 

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

Załączniki:

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

Modernizację budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich
przy ul. Olszówka 20D w Bielsku-Białej: termomodernizacja
elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali
widowiskowej i holu

(2017-06-13)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Złożone oferty:

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

Załączniki:

 

 

 

 


Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

Modernizację budynku Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich
przy ul. Olszówka 20D w Bielsku-Białej: termomodernizacja
elewacji i wymiana kotła gazowego oraz modernizacja sali
widowiskowej i holu

(2017-05-25)


Unieważnienie Postępowania

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

Załączniki:

 

 

 

 


 

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

MODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU KULTURY
W HAŁCNOWIE PRZY UL. SIOSTRY MAŁGORZATY SZEWCZYK 1 –
TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU

(2015-07-06)


 

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.07.2015):

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (27.07.2015):

 

 


 

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

MODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU KULTURY
W HAŁCNOWIE PRZY UL. SIOSTRY MAŁGORZATY SZEWCZYK 1 –
MODERNIZACJA KOTŁOWNI
I INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOŻ.

(2015-06-10)


 

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.06.2015):

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (6.07.2015):

 


 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU KULTURY

W KOMOROWICACH PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 16

(2015-05-11)


 

Do pobrania materiały związane z przetargiem:

 

Załączniki:


 

Zawiadomienie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.06.2015):

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.06.2015):

 


 


Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-29

Osoba odpowiedzialna: Bronek

Historia zmian

Dokument oglądany razy: 1973

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt