Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
S.Bielsko
Wapienica
Włókniarz
B&B
Miejski Dom Kultury

LETNIE KINO POD CHMURKĄ

Miejski Dom Kultury zaprasza w sierpniu do Kina Plenerowego na placu Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej - seanse w soboty 8 i 15 sierpnia 2020 o godzinie 21.00. Kto chce zobaczyć fajny film z leżaka ustawionego pod gwiazdami? WSTĘP WOLNY - sprawdź szczegóły! 

 

Miejski Dom Kultury i Młodzieżowa Rada Miasta ZAPRASZAJĄ NA SEANSE KINA PLENEROWEGO: w sobotę 8 sierpnia o godz. 21.00 na film prod. belgijsko-francuskiej pt. Czym chata bogata (reż. Philippe de Chauveron) oraz w sobotę 15 sierpnia o godz. 21.00 na film prod. USA pt. Gra o wszystko (reż. Aaron Sorkin). PROJEKCJE ODBĘDĄ SIĘ W RAMACH PROJEKTU „MIASTO POŁĄCZONE KULTURĄ: INDUSTRIALNE KINO LETNIE”, który uzyskał pozytywną rekomendację w konkursie inicjatyw kulturalnych młodzieży miasta Bielska-Białej - do jego realizacji w 2020 roku wyznaczony został MDK. WSTĘP WOLNY! Filmy wyświetalane będą w oryginalnej lokalizacji na Placu Żwirki i Wigury przed Starą Fabryką – ilość miejsc ograniczona ze względu na obostrzenia sanitarne. Regulamin Wydarzenia znajduje się poniżej.  

 

 

Miasto połączone kulturą – Industrialne Kino Letnie

R E G U L A M I N

§1

Seanse Kina Letniego (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na wygrodzonym obszarze placu przed Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej - Stara Fabryka, na Placu Żwirki i Wigury (Dalej: „Obiekt”)

§2

Organizatorem Pokazów jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają się w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.mdk.bielsko.pl

§3

Wstęp na Obiekt, o którym mowa w pkt 1 odbywa się pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora na podstawie dostępności miejsc przeznaczonych do odbycia seansów, tj. leżaków znajdujących się na terenie obiektu. Organizator nie prowadzi sprzedaży biletów na Wydarzenie.

§4

1. Wszyscy widzowie oraz akredytowani goście muszą posiadać na twarzy przy wstępie na teren Wydarzenia maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Pokazów.

2. Widzowie są ponadto zobowiązani do dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Wydarzenia

3. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator Wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.

4. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia.

5. Organizator nie zapewnia dostępu do sanitariatów podczas trwania całego Wydarzenia.

§5

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.

§7

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:

1. osobom zachowującym się agresywnie,

2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,

4. ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na Wydarzeniu

§8

1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się Wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Wydarzenia złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.

§9

1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.

2. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§10

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§11

Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§12

1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.


Miejski Dom Kultury
Drukuj
08.08. - 15.08.2020

21:00 

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała

(+48) 33 812 56 92, 812 53 13

mdk@mdk.bielsko.pl

Polecamy także

Piszą o NAS - Kulturalny rok w placówkach MDK
23.07.2019
ZBIERAMY DESZCZÓWKĘ
11.08.2020
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MDK
01.09.2020
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

NOWA OFERTA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY - 2020/2021

Miejski Dom Kultury
01.10-30.10.2020

BB DLA DZIECI W SIECI!

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
15.05-31.10.2020

MOZAIKA BB - NASZ ŚWIAT WARTOŚCI

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
01.07-31.10.2020

ZBIERAMY NAKRĘTKI - POMAGAMY!

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
01.10-31.10.2020

"ŚLĄSKA FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA"

Galeria Fotografii "B&B"
02.10-03.11.2020

KONCERT LAUREATÓW - I KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ ONLINE "ZOŚKA"

Dom Kultury w Hałcnowie
08.11-08.11.2020

KONCERT Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Dom Kultury w Komorowicach
10.11-10.11.2020

XVI OGÓLNOPOLSKIE JESIENNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE "TALIZMAN SUKCESU"

Dom Kultury w Hałcnowie
14.11-14.11.2020

25-LECIE DZIECIĘCEGO CHÓRKU "PINOKIO"

Dom Kultury w Komorowicach
16.11-16.11.2020

PEJZAŻ WODĄ MALOWANY...- ZMIANA TERMINU!

Dom Kultury w Kamienicy
19.11-19.11.2020

Z A P I S Y NA RODZINNE WARSZTATY " ZAPAŚNIKI "

Dom Kultury w Komorowicach
21.11-21.11.2020

MIESZKAM W GÓRACH

Dom Kultury w Hałcnowie
02.11-26.11.2020

"ANDRZEJKOWY KOKTAJL PIOSENEK XX WIEKU"

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
27.11-27.11.2020

"CZECHOW FOREVER" PREMIERA SPEKTAKLU W WYKONANIU TEATRU SENIORA DLACZEGO NIE RAZEM?

Dom Kultury w Lipniku
27.11-27.11.2020

"NIEPODLEGŁA NA 102"- WYSTAWA W KAMIENICY

Dom Kultury w Kamienicy
10.11-30.11.2020

AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
Koło Ratownika - bezpłatne zajęcia w Mikrze!
Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

KONKURSY I FESTIWALE

MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt